Els audiòfons – Aparells de tecnologia sofisticada.

Per a donar una definició simplista, podríem dir que els audiòfons són petits aparells de tecnologia sofisticada que processen i amplifiquen els sons de l’entorn i els emeten de manera tal que puguin ser percebuts millor per l’usuari. L’objectiu és el de proveir la possibilitat de sentir la parla i els sons ambientals a un nivell confortable.

Existeixen diferents tipus d’audiòfons, i l’elecció del més apropiat dependrà de factors tals com el tipus i grau de pèrdua auditiva, l’edat i necessitats del nen i de la família en general. Però no existeix un tipus d’audiòfon standard per a qualsevol dificultat auditiva. Els audiòfons poden generalment reduir els efectes de les pèrdues auditives. Poden fer que els sons suaus sonin més forts i que sigui més fàcil sentir-los. Però és important tenir present que ni l’audiòfon, ni cap altra pròtesi, retorna l’audició normal. Encara que sí que pot minvar els efectes derivats de la pèrdua auditiva .

Allò que “em xiulen” “sento sol sorolls” els centres professionals en audiologia ja ho veiem com un fet històric. Els audiòfons i els coneixements en audiologia han experimentat una evolució concorde a tots els avanços tecnològics que gaudim en l’actualitat.

La valoració auditiva en nens i en adults es basa en una sèrie de processos d’avaluació que a vegades pot resultar complicada i necessàriament individualitzada, no hi ha patrons estàndard de pèrdues auditives. I molt menys els motlles auditius imprescindibles en més de 95% de casos.

En l’avaluació no només mesurem l’audició residual. Existeixen diferències correctores entre patologies a nivell de nervi o aquelles produïdes per factors mecànics de l’audició. Hi ha altres factors importants que contribueixen a una mala audició, com és la hiperacusia, la qual cosa significa que determinats sons en algunes freqüències puguin molestar més que a les persones que senten bé. Acúfenos, sorolls constants i permanents de diferents freqüències que empitjoren el nivell de vida d’un rang de població molt important. La intel·ligibilitat, factor determinant dels trastorns auditius en la població d’avançada edat que no ha estat avaluada i no ha fet ús de recursos auditius dels audiòfons. Deterioració cognitiva en població d’edat avançada. I la prevenció de les causes que alteren la vida social de les persones i que poden ocasionar dificultats psicològiques.

Depenent de quin és el nivell d’audició que pot ser de lleu a greu, es requeriran una sèrie d’actuacions i requisits que només els centres professionals auditius poden arribar a avaluar. Històricament no parem esment al tema de l’audició i la prevenció auditiva recomanable. Sent una responsabilitat que depèn d’àrea de sanitat, s’allunya en bona mesura de purs centres de venda, més aviat en centres autoritzats per Conselleria de Salut com a adaptació i seguiment dels pacients mitjançant instal·lacions, material d’avaluació i seguiment d’acord a patologies i edat del pacient. I rigorosos protocols d’atenció i accessibilitat i equipament electroacústic sofisticat.

Centre Auditiu Menorca a Maó

Hem canviat d’imatge i millora de serveis. En “Centri Auditiu Menorca”, i els especialistes audiólogos que pertanyem, donem suport i iniciem fa més de 20 anys el concepte de “intervenció audiològica centrada en la família”. No només en el nen, sinó també en la implicació de la família en els pacients d’avançada edat.

En població infantil, l’experiència professional continuada pot arribar a contribuir que els audiòfons proporcionin al nen l’amplificació suficient per a ajudar-lo a desenvolupar habilitats de comunicació. Els beneficis depenen de molts factors incloent el tipus i grau de pèrdua auditiva, l’edat d’identificació, el tipus de teràpia rebuda i la implicació dels pares. Sempre sota mètodes i protocols imprescindibles d’intervenció basats en l’evidència.